ALGEMENE VOORWAARDEN KIM’S KOI BVBA

Laatste aanpassing: 5 februari 2014

 

Inhoudsopgave

Artikel  1 Identiteit van de verkoper

Artikel  2 Toepasselijkheid

Artikel  3 Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel  4 Herroepingsrecht

Artikel  5 De prijs

Artikel   6 Betaling

Artikel   7 Conformiteit en garantie

Artikel   8 Levering en uitvoering

Artikel  9 Duur

Artikel 10 Overmacht

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Artikel 12 Klachtenregeling en geschillen

 

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

 

Wij zijn:

 

Kims Koi BVBA

Leuvensesteenweg 333

3190 Boortmeerbeek

 

E-mailadres: webshop@kimskoi.be

Telefoonnumer: 015 50 00 23

Ondernemingsnummer: 0474208947

 

            Rekeningnummer KBC:

            IBAN: BE27 734354260173

            BIC: KREDBEBB

 

Artikel 2: Toepasselijkheid &Voorwaarden           

   

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).  
 2. Wij leveren enkel in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.  
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.  
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website van Kim's Koi geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.  
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.  
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 

Artikel 3: Ons aanbod en jouw bestelling                  

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.  
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.  
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash, overschrijvingen via het betalingsplatform van Ogone, manuele overschrijvingen, Paypal, en iDeal. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.  

 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: levering op opgegeven adres of afhaling bij Kim’s Koi, Leuvensesteenweg 333, 3190 Boortmeerbeek, tijdens de openingsuren. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “Ja, ik bevestig mijn betaling”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. Alle artikelen dienen volledig betaald te zijn vooraleer we tot levering overgaan.

 5. Alle artikelen aangekocht via de E-shop op onze website www.kimskoi.be komen niet op de klantkaart.
  De klantenkaart wordt enkel via onze fysieke winkel te Leuvensesteenweg 333, 3190 Boortmeerbeek uitgereikt en enkel producten die worden aangekocht in onze fysieke winkel komen op de klantenkaart te staan.
  Producten die besteld werden via de website en worden afgehaald in de winkel, worden eveneens niet op de klantenkaart geplaatst. Ook producten die via een ander kanaal worden besteld (email, telefoon) en vervolgens    verzonden worden komen niet op de klantenkaart.

       6. De levende vissen op de website zijn niet online bestelbaar en betaalbaar. Deze kunnen  

           enkel na reservatie per email of telefonisch aangekocht worden via betaling in onze

            winkel of  

           overschrijving op onze bankrekening. Levende vissen worden

           enkel meegegeven of door ons geleverd na volledige betaling. Gereserveerde vissen 

           dienen betaald te worden volgens de termijn opgegeven op de factuur, zoniet komt

           de reservatie te vervallen, tenzij anders bepaald in een verkoopsovereenkomst.

 

Artikel 4: Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug via overschrijving op je rekening. De initiële verzendkosten worden niet terugbetaald.  
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden, omwille van de afmetingen, dien je met ons te overleggen hoe de goederen kunnen worden terugbezorgd.  
 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.  
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, doe je dit bij voorkeur samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met de instructies in onze retourprocedure. Je vindt deze procedure onder de link “Herroepingsrecht”op onze homepage.
 5. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier of komen afgeven in Kim’s Koi, Leuvensesteenweeg 333, 3190 Boortmeerbeek, tijdens de openingsuren. Je kan, indien je dat wenst ook gebruik maken van het wettelijke modelformulier: 

  https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

 6. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen

 7. De aankoop van levende vissen is niet herroepbaar.

 

Artikel 5: De Prijs           

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.  
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

 

Artikel 6: Betaling           

   

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.  
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

 

Artikel 7: Conformiteit en Garantie          

   

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.  
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.  
  Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

  Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 3. Indien er op bepaalde artikelen een bijkomende fabrieksgarantie geldt, staat dit vermeld in de gedetailleerde beschrijving van het betreffende artikel in de E-shop.

      4. Vertoont je product een defect binnen de garantieperiode ?
          Stuur dan het product naar ons retour met een kopie van de factuur of aankoopbewijs. Binnenbrengen in                        de winkel kan ook tijdens de openingsuren.

         Een garantie geeft extra rechten aan jou als koper, maar is altijd voor een bepaalde duur en met soms met                     bepaalde voorwaarden (door de fabrikant bepaald). De fabrikant neemt de eindbeslisisng over reparatie,                         omruiling of creditereing van het product.

 

Artikel 8: Levering en uitvoering

   

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.  
 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 3 à6 werkdagen. Wij informeren je over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging. Elk artikel dient volledig betaald te zijn vooraleer we tot levering overgaan.  
 3. Leveringen gebeuren uitsluitend op werkdagen. Een uitvoerige beschrijving van het leveringsproces en de voorwaarden en kosten ervan vind je onder de link “Veelgestelde Vragen”op onze homepage.

 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.  
 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.  
 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je meldt dit eerst per mail  aan webshop@kimskoi.be en illustreert dit met een foto.Heb je vragen hierover dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres webshop@kimskoi.be.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Artikel 9: Duur       

 

 De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.  

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.  
 2. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.  
 3. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.  
 4. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

 

Artikel 10: Overmacht           

   

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.  
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

Artikel 11: Intelectuele eigendom           

   

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.  
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc …niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 12: Klachtenregeling en geschillen           

   

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via webshop@kimskoi.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.  
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar boek VI van het wetboek Economisch Recht.
 3. Geschillenregeling is mogelijk bij de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl) of via het Online Dispute Resolution platform van de EU ((https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN).
 4. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, e-mail: Info@SafeShops.be.

 

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking