Privacy & Cookie Policy

Algemeen

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Kims koi, Leuvensesteenweg 333, 3190 Boortmeerbeek BE0474.208.947 (hierna: “kimskoi.be” of "Kim's Koi"). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want deze  bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website , verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking van de gegevens zelf. Kimskoi.be respecteert en beschermt uw persoonlijke levenssfeer. 

Deze Privacy Policy legt uit hoe kimskoi.be uw gegevens verzamelt en gebruikt. De policy verstrekt u trouwens informatie over de procedure die u dient te volgen. Zo informeert deze u over welke gegevens kimskoi.be over u heeft geregistreerd en hoe u moet vragen om ze in het bestand te verbeteren of zelfs te laten schrappen. Kimskoi.be leeft de “Wet van 30 juli 2018 betreffende de  bescherming van natuurlijke personen betreffende de verwerking van persoonsgegevens” na en stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is info@kimskoi.be.

Gegevens verzameld door kimskoi.be

Kimskoi.be registreert de gegevens van haar leden, van haar prospecten evenals van de consumenten die een klacht bij ons hebben ingediend. 

In het algemeen betreft dit: 

  • zonder registratie: uw IP-adres. 
  • bij registratie: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens , adresgegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer.
  • bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres, naam, voornaam, eventueel bedrijfsnaam, type sector.
  • via cookies: uw taalvoorkeur. 
  • uw adresgegevens, BTW nummer naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling of bij het opmaken van een factuur.

Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of prospecten werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector,…).

Kim' Koi kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 - door gebruik van cookies (zie onderstaand); 

- tijdens uw registratie en gebruik van de website;

 - door de afgifte van een visitekaartje of andere registratie op een opendeur, een veiling of via een persoonlijk contact met uw goedkeuring.

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie verder.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van de verwerking

Kim's Koi zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken: 

  • het beheer van uw account op deze website of in onze database met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; 
  • doeleinden cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; 
  • het verzorgen en verbeteren van deze website en ht opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van kimskoi.be om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • de levering en facturatie van door u bestelde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar dient te begrijpen dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of electronische vorm, kan Kim's Koi uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Kim's Koi, haar producten en/of diensten. Kim's Koi kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van de door Kim's Koi bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door een mail naar info@kimskoi.be.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kims Koi bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Bij het beëindigen van een Kims koi account worden al uw profielgegevens verwijderd, dit zijn onder andere de naam, telefoonnummer en eventuele adres- en e-mail gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kim's Koi verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kims Koi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kimskoi.be.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kim's Koi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kimskoi.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kims koi wil u er tevens op wijzen dat u over het recht beschikt om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Veiligheid en vertrouwelijkheid 

In geen geval kan Kims Koi aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website vanaf uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Cookies 

Kimskoi.be gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kan de de installatie van deze cookies weigeren door in het aangeboden pop-up scherm niet op "OK" te klikken. Het weigeren van cookies op de website kan impliceren dat u van bepaalde functionaliteiten geen gebruik kan maken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Mocht u verdere vragen hebben mbt tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen per email naar info@kimskoi.be of door gebruik te maken van het contactformulier op onze website.Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking